Akupunktur København

Akupunktur er en behandlingsform, som bygger på et helhedssyn på krop, sjæl og omgivelser. Tankegangen er, at forholdet mellem den energi, som det enkelte menneske indeholder og råder over, og de påvirkninger (fysiske, biologiske eller psykiske), der indvirker på mennesket, er afgørende for helbred og velbefindende. Hvis man har det godt, er det fordi der er balance i det individuelle energiregnskab.

Hvis man har det dårligt – er syg, er nedtrykt eller skranter – er der ubalance. Uanset om man har tinnitus, frossen skulder eller dårlig mave er det et tegn på, at der er noget, der ikke stemmer.

De forskellige former for akupunktur arbejder med nåle, lyspåvirkning eller tryk for at forbedre balancen og komme tilbage til en tilstand, hvor man har det godt. Udgangspunktet er en analyse af symptomerne i forhold til kroppens og psykens tilstand.

Hvordan bruger vi akupunktur

Noerreport.com akupunktur i København bruger klassisk akupunktur som én blandt flere behandlingsmetoder. Hele den fysiske fremtoning, men især pulsen og tungens udseende anvendes sammen med patientens egne ord til at indkredse det problem, som har ført til en bestemt lidelse eller sygdom.

Når diagnosen er stillet og vurderingen er, at akupunktur vil være velegnet i behandlingen, indledes et forløb, hvor der bliver givet behandling med regelmæssige mellemrum (f.eks. ugentligt) et antal gange. Akupunktur er altid en procesbehandling – bortset lige fra smertelindring, som oftest giver resultat med det samme.

Den klassiske akupunktur kaldes også “kropsakupunktur”, fordi de aktive punkter er fordelt over hele kroppen, lige fra tæerne og op til issen. I forbindelse med auriculoterapi og auriculomedicin, hvor adgangen til kroppen og dens organer sker via punkter på ørerne, bruger man enten ørenåle (korte nåle, som efterlades i ørerne, indtil de selv falder af) eller lysfrekvenser til at påvirke med – og som regel begge dele.

Hvorfor virker akupunktur?

Det korte svar er: Det ved vi ikke; men vi ved, AT det virker. Fra at være anset for en udpræget asiatisk behandlingsmetode har den klassiske akupunktur bredt sig til hele verden. Akupunktur er baseret på tradition og erfaring og minder på den måde meget om, hvad praktiserende speciallæger bygger deres behandlinger på – nemlig, hvad der plejer at virke.

Der foregår i disse år en del forsøg, hvor man prøver at sammenligne traditionel vestlig medicinsk behandling med de forskellige former for akupunktur. En del af disse forsøg er omtalt i Cochrane-biblioteket >

Der er imidlertid nogle vanskeligheder ved at sammenligne, som ikke er fuldkommen overvundet.Det har især at gøre med, at vestlig medicin behandler “sygdomme”, mens akupunktur påvirker balanceproblemer. Det er to forskellige måder at gå til værks på.

FN’s verdenssundhedsorganisation WHO har i 2002 udarbejdet en oversigt over resultaterne fra et antal kontrollerede forsøg med akupunkturbehandling. Oversigten indeholder en liste over sygdomme inddelt i 4 grupper efter de resultater, som er opnået i de enkelte forsøg.

Hvad behandler Noerreport.com med akupunktur?

Se listen her >

Gør det ondt, og er der akupunkturpunkter på steder, hvor man ikke vil stikkes?

Det siger sig selv, at man kan mærke, når der bliver stukket nåle i én. Hvorvidt det gør ondt eller ej, er meget individuelt. Under alle omstændigheder kan man som regel mærke “qi” (udtales “tji”), som fremkaldes af nåle i punkter, som giver en god virkning. Det er en snurrende eller varmende fornemmelse, som kan brede sig ud fra stikkestedet.

Og ingen bliver stukket på steder, hvor de ikke bryder sig om det ( – men jo: Der findes akupunkturpunkter de mærkeligste steder på kroppen).

Kontakt akupunktør og jordemoder Susanne Suenson for akupunkturbehandling i København.